Serving the Children
of the World™

Kiwanis

Kiwanis is georganiseerd in locale clubs en netwerken. In 1965 werd in Nederland de eerste Kiwanis serviceclub opgericht in Amsterdam. Momenteel telt Kiwanis Nederland bijna 2100 leden in 110 clubs, in 14 regio's. Kiwanis Nederland is onderdeel van Kiwanis International, die haar roots in Amerika heeft. Kiwanis Nederland werd in 1986 een zelfstandig district van Kiwanis International. Kiwanis kent geen leeftijds- en beroepsbeperkingen. Kiwanis Club Roermond is sinds 25 maart 1982 volwaardig lid van de internationale Kiwanis organisatie.

Kiwanis Club Roermond telt thans 13 leden, allen mannen. Bij de samenstelling van het ledenbestand wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke verscheidenheid in beroepsachtergrond.

Ter versterking van de vriendschapsbanden organiseert de club jaarlijks een aantal recreatieve en culturele activiteiten, waaraan ook de partners en soms ook andere genodigden kunnen deelnemen. Bij de fundraise-activiteiten is dit vaak het geval.

Een aantal leden is ook Luitenant Gouverneur (hoofd van een divisie met 10 á 15 clubs in de regio) geweest zoals Siebe Bruinsma, Gène Savelkoul, Sjra Konings en Jan Hodzelmans.

Doelstelling

Kiwanis Club Roermond heeft zich ten doel gesteld om kansarme kinderen in zowel binnen- als buitenland te helpen en wil daarvoor, middels diverse activiteiten, jaarlijks tenminste 15.000 euro binnenhalen.